top of page
Fresh Strawberries
GROUPG OEM SOLUTIONS.png

VỀ CHÚNG TÔI

Tuyển dụng

Về chúng tôi > Tuyển dụng

Dedicated - Cooperative - Grown-up

Tại GroupG, chúng tôi tin rằng con người là nguồn lực chính. Mọi người đều được trao quyền để thực hiện tất cả những mong muốn của mình bao gồm nhu cầu thể chất, sự an toàn, cảm giác thuộc về, lòng tự trọng và sự nhận thức bản thân. Cùng với định hướng đổi mới & thích ứng, văn hóa lấy con người làm trọng tâm sẽ hỗ trợ và thúc đẩy các thành viên đạt được hiệu suất tốt nhất. Do đó, tạo ra giá trị cho tất cả (đối tác, khách hàng và người tiêu dùng cuối cùng) là giá trị cuối cùng mà chúng tôi mong muốn đạt được.

 

Tham gia với chúng tôi để trở thành người sáng tạo đổi mới tiếp theo!
 

DSC00603.jpeg
Cơ hội việc làm tại GroupG

Technical Sales Manager (Food)

Sales | Full-time | Based in Ho Chi Minh City | Posted on April 2024

Technical Sales Manager (Cosmetic)

Sales | Full-time | Based in Ho Chi Minh City | Posted on April 2024

Senior Sales Executive (Cosmetic)

Sales | Full-time | Based in Ho Chi Minh City | Posted on April 2024

Senior Sales Executive (Food)

Sales | Full-time | Based in Ho Chi Minh City | Posted on April 2024

Cosmetic R&D Executive

R&D | Full-time | Based in Ho Chi Minh City | Posted on April 2024

Business Director - Food Ingredients Unit

BOD | Full-time | Based in Ho Chi Minh City | Posted on December 2023

bottom of page