top of page
Food&Beverage

THỰC PHẨM
VÀ ĐỒ UỐNG

Sản phẩm > Thực phẩm và đồ uống

GroupG Asia Pacific có 20 năm kinh nghiệm cung cấp các giải pháp về đổi mới, phát triển sản phẩm và các nguyên liệu đặc biệt trong ngành thực phẩm, dược phẩm, hoá mỹ phẩm cho các nhà sản xuất tại Châu Á. Kết hợp giữa sự thấu hiểu thị trường bản địa và các nhà cung cấp hàng đầu thế giới, chúng tôi hỗ trợ khách hàng đổi mới và phát triển các sản phẩm bằng cách thiết kế các giải pháp độc quyền, từ đó thúc đẩy thành công cho thương hiệu của họ.

Các ứng dụng thực phẩm và đồ uống
Bắt đầu một dự án mới cùng GroupG!
Our trusted Customers
bottom of page