top of page
Image by Marco Müller
GROUPG OEM SOLUTIONS.png

VỀ CHÚNG TÔI

​GroupG Innovation Hub

Về chúng tôi >  GroupG Innovation Hub

Hướng tiếp cận của chúng tôi: Đổi mới là cốt lõi trong mô hình kinh doanh của GroupG

Tại GroupG, chúng tôi luôn đặt tình yêu dành cho các sản phẩm của mình và quan tâm đến lợi ích người tiêu dùng như chính khách hàng của mình. Chúng tôi đã học được rằng các giải pháp thương mại bền vững chỉ đến khi có sự giao thoa giữa khoa học, công nghệ và sở thích của thị trường. GroupG Innovation Hub tận tâm thúc đẩy đổi mới lâu dài trong và ngoài công ty thông qua sự hợp tác giữa các nhóm, đối tác và khách hàng của chúng tôi. Chúng tôi phát triển các nền móng để:

  • Nâng cao chất lượng và hiệu quả của các công việc hàng ngày

  • Cung cấp các giải pháp tốt hơn dựa trên sự hiểu biết về nhu cầu của khách hàng và hiểu biết sâu sắc về thị trường

  • Phát triển concept sản phẩm mới và giải pháp tích hợp

  • Kết nối và chia sẻ các giá trị tới cộng đồng

Hợp tác (Nội bộ & Bên ngoài), Phương pháp tiếp cận dựa trên thị trường và Học hỏi liên tục là chìa khóa của GroupG Innovation Hub. Theo cách tiếp cận đổi mới, chúng tôi duy trì trao đổi kiến ​​thức và chuyên môn giữa các nhóm công ty thuộc GroupG. Điều đó không chỉ cung cấp những quan điểm và hiểu biết khác nhau, mang lại giá trị mà còn cho phép chúng tôi cung cấp cho khách hàng các giải pháp toàn diện.

Business Model.png
Mang đến các giải pháp sáng tạo, hiệu quả và ý nghĩa cho cuộc sống
Bắt đầu dự án mới cùng chúng tôi
Technology Solutions.png

Những dự án đổi mới sáng tạo nổii

bottom of page