top of page

DƯỢC PHẨM

Sản phẩm > Dược phẩm

Thị trường thuốc và thực phẩm chức năng phát triển không ngừng và luôn đòi hỏi những tiêu chuẩn khắt khe. GroupG cung cấp hương và nguyên liệu đặc biệt tuân thủ hoàn toàn quy định của ngành, được chứng nhận và cấp phép bởi các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền. Các giải pháp của chúng tôi được ưa chuộng bởi các công ty dược phẩm, y tế và chăm sóc sức khỏe hàng đầu.

​Ứng dụng trong dược phẩm
Bắt đầu dự án mới cùng GroupG!
Our trusted Customers
Anchor 1
bottom of page